TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái xảy ra 1 vụ cháy nhà

11:30 | 06/12/2018 295 lượt xem