LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Thành phố Yên Bái xây dựng văn hóa, văn minh đô thị

20:08 | 06/08/2018 271 lượt xem