Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái với việc thực hiện Đề án xã hội học tập

16:57 | 28/06/2017 365 lượt xem