Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thành phố Yên Bái với việc thực hiện Đề án xã hội học tập

16:57 | 28/06/2017 249 lượt xem