Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thành phố Yên Bái với công tác bảo vệ môi trường

19:31 | 04/06/2018 174 lượt xem