KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thành phố Yên Bái tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật Việt Nam

19:25 | 01/11/2018 324 lượt xem