TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái tuyên truyền, phổ biến Ngày pháp luật Việt Nam

19:25 | 01/11/2018 215 lượt xem