Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái triển khai kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

18:13 | 07/03/2019 186 lượt xem