LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

16:56 | 15/08/2019 113 lượt xem