Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

16:56 | 15/08/2019 143 lượt xem