TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học

17:58 | 04/11/2018 385 lượt xem