Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sởi

19:52 | 12/03/2019 114 lượt xem