Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái sẵn sàng bước vào năm học mới 2018-2019

19:17 | 18/08/2018 228 lượt xem