Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại Giải bóng đá Nhi đồng Cúp PT-TH Yên Bái lần thứ XVII năm 2019

19:38 | 19/03/2019 341 lượt xem