Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng dạy nghề

09:21 | 20/07/2011 241 lượt xem