Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị cho cán bộ

19:25 | 27/11/2019 109 lượt xem