Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị cho cán bộ

19:25 | 27/11/2019 143 lượt xem