TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái hiệp đồng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019

18:48 | 31/01/2019 267 lượt xem