TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuân Kỷ Hợi 2019

18:37 | 16/02/2019 127 lượt xem