Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền xuân Kỷ Hợi 2019

18:37 | 16/02/2019 166 lượt xem