Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái đối thoại với cán bộ và nhân dân

17:52 | 22/11/2019 191 lượt xem