Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái đối thoại với cán bộ và nhân dân

17:52 | 22/11/2019 163 lượt xem