Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư

18:45 | 28/10/2018 132 lượt xem