TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư

18:45 | 28/10/2018 191 lượt xem