Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái đạt giải Nhất Hội thi “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non” năm học 2018 – 2019

12:26 | 21/04/2019 87 lượt xem