Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

17:08 | 12/10/2011 1,331 lượt xem