Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thành phố Yên Bái chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

17:08 | 12/10/2011 1,344 lượt xem