LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Thành phố Yên Bái chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

17:08 | 12/10/2011 1,339 lượt xem