Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn

20:11 | 10/05/2019 153 lượt xem