Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái biểu dương 15 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo

18:38 | 29/10/2019 70 lượt xem