Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thanh niên "đất Ngọc" phấn khởi đợi ngày tòng quân

19:47 | 18/02/2019 165 lượt xem