Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thanh niên dân tộc Tày với niềm đam mê trồng thanh long

19:49 | 17/07/2019 440 lượt xem