Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thăm làng văn hóa Ao Luông - Văn Chấn

21:00 | 22/04/2018 408 lượt xem