Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

19:16 | 14/06/2018 203 lượt xem