Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên

19:16 | 14/06/2018 329 lượt xem