LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

17:16 | 07/09/2019 46 lượt xem