Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

11:04 | 07/12/2017 250 lượt xem