Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

11:04 | 07/12/2017 331 lượt xem