Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thẩm định Đề án phát triển KTXH các xã có tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn huyện Lục Yên

19:46 | 02/10/2017 336 lượt xem