Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thác Bà dòng giai điệu xanh

10:45 | 18/05/2012 1,263 lượt xem