Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thác Bà dòng giai điệu xanh

10:45 | 18/05/2012 1,384 lượt xem