Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TH tiếng Thái số 1 tháng 3/2016

16:37 | 29/03/2016 1,445 lượt xem