LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Tết Xíp Xí của người Thái Nghĩa Lộ - Mường Lò

19:49 | 24/08/2018 410 lượt xem