TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tết Trung thu với trẻ em nghèo vùng lũ xã Kim Nọi huyện Mù cang Chải

19:46 | 02/10/2017 506 lượt xem