Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tết Rằm tháng Bảy của người Tày, Nùng huyện Lục Yên

17:47 | 25/08/2018 254 lượt xem