Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tết của tuổi thơ ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái

10:47 | 14/02/2018 414 lượt xem