Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

19:57 | 30/10/2018 50 lượt xem