LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

19:57 | 30/10/2018 84 lượt xem