TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

19:57 | 30/10/2018 60 lượt xem