LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Tập huấn nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị

19:57 | 30/10/2018 172 lượt xem