TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tập huấn nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị

19:57 | 30/10/2018 132 lượt xem