Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập huấn kỹ năng trong hoạt động thể thao mạo hiểm

12:00 | 11/05/2019 21 lượt xem