HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Tập huấn cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

17:53 | 17/11/2018 166 lượt xem