Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tập huấn công tác Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện

19:26 | 12/06/2018 84 lượt xem