Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập huấn công tác Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện

19:26 | 12/06/2018 100 lượt xem