Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập huấn “Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ và quy định về hóa đơn điện tử ”

20:09 | 16/07/2019 55 lượt xem