Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập huấn cập nhật kiến thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

19:12 | 10/06/2019 59 lượt xem