Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao học bổng "Vì em hiếu học” tại huyện Văn Chấn

19:31 | 13/10/2018 304 lượt xem