Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ trong dịp hè

19:33 | 18/07/2017 409 lượt xem