TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết

22:43 | 13/02/2018 176 lượt xem