Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn ra vào địa bàn

19:22 | 13/06/2019 148 lượt xem