Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm

18:12 | 25/04/2018 428 lượt xem