Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác quản lý các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn TP Yên Bái

20:14 | 14/08/2018 246 lượt xem