Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tân Lĩnh - Vùng đất mang đậm giá trị văn hóa lịch sử

15:41 | 13/03/2017 899 lượt xem