Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Tân Đồng giữ vững tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới

19:14 | 04/08/2016 751 lượt xem