Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tác phẩm: Âm vang núi rừng; Tác giả: Quốc Huy

11:05 | 23/11/2015 1,134 lượt xem